Showing all 8 results

Bọc Bảo Vệ Ống Đồng

RỜ-TE BRINE

30,000 

Rờ-te (Shin guards) hay còn gọi là bảo vệ ống khuyển là phụ kiện mang trước ống khuyển được cố định bởi dây và vớ dài. Dùng đế hạn chế chấn thương phần ống chân trước, trong quá trình va chạm thi đấu. Giá: 30k Xuất xứ: Việt Nam Sử dụng: Cho tất cả loại sân. Sân [...]

Bọc Bảo Vệ Ống Đồng

RỜ TE LITE (BIỂN ĐEN)

180,000 

Rờ Te  Lite  (Biển đen) Rờ-te (Shin guards) hay còn gọi là bảo vệ ống khuyển là phụ kiện mang trước ống khuyển được cố định bởi dây và vớ dài. Dùng đế hạn chế chấn thương phần ống chân trước, trong quá trình va chạm thi đấu. Chất liệu: – Mặt ngoài là nhựa [...]

Bọc Bảo Vệ Ống Đồng

RỜ TE LITE NEYMAR (TRẮNG ĐEN)

180,000 

Rờ Te Lite Neymar (Trắng đen) Rờ-te (Shin guards) hay còn gọi là bảo vệ ống khuyển là phụ kiện mang trước ống khuyển được cố định bởi dây và vớ dài. Dùng đế hạn chế chấn thương phần ống chân trước, trong quá trình va chạm thi đấu. Chất liệu: – Mặt ngoài là [...]

Bọc Bảo Vệ Ống Đồng

RỜ TE LITE (BẠC CAM)

180,000 

Rờ Te  Lite  (Bạc cam) Rờ-te (Shin guards) hay còn gọi là bảo vệ ống khuyển là phụ kiện mang trước ống khuyển được cố định bởi dây và vớ dài. Dùng đế hạn chế chấn thương phần ống chân trước, trong quá trình va chạm thi đấu. Chất liệu: – Mặt ngoài là nhựa [...]

Bọc Bảo Vệ Ống Đồng

RỜ TE LITE (BIỂN ĐEN)

180,000 

Rờ Te Lite (Biển đen) Rờ-te (Shin guards) hay còn gọi là bảo vệ ống khuyển là phụ kiện mang trước ống khuyển được cố định bởi dây và vớ dài. Dùng đế hạn chế chấn thương phần ống chân trước, trong quá trình va chạm thi đấu. Chất liệu: – Mặt ngoài là nhựa [...]

Bọc Bảo Vệ Ống Đồng

RỜ TE LITE (DẠ ĐEN)

180,000 

Rờ Te Lite (Dạ đen) Rờ-te (Shin guards) hay còn gọi là bảo vệ ống khuyển là phụ kiện mang trước ống khuyển được cố định bởi dây và vớ dài. Dùng đế hạn chế chấn thương phần ống chân trước, trong quá trình va chạm thi đấu. Chất liệu: – Mặt ngoài là nhựa [...]

Bọc Bảo Vệ Ống Đồng

RỜ TE LITE (HỒNG ĐEN)

180,000 

Rờ Te Lite(Hồng đen) Rờ-te (Shin guards) hay còn gọi là bảo vệ ống khuyển là phụ kiện mang trước ống khuyển được cố định bởi dây và vớ dài. Dùng đế hạn chế chấn thương phần ống chân trước, trong quá trình va chạm thi đấu. Chất liệu: – Mặt ngoài là nhựa cao [...]

Bọc Bảo Vệ Ống Đồng

RỜ TE BARCELONA (NGỌC DẠ)

180,000 

Rờ Te  Barcelona (Ngọc dạ) Rờ-te (Shin guards) hay còn gọi là bảo vệ ống khuyển là phụ kiện mang trước ống khuyển được cố định bởi dây và vớ dài. Dùng đế hạn chế chấn thương phần ống chân trước, trong quá trình va chạm thi đấu. Chất liệu: – Mặt ngoài là nhựa [...]